Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Strategic Decisions

SDs book

Πρόκειται για ένα διεθνές βιβλίο, του οποίου εκδότες είναι ο καθηγητής του London Business School Patrick Barwise και ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Παπαδάκης. Στόχος του είναι η εις βάθος ανάλυση της έρευνας στο χώρο της λήψης στρατηγικών αποφάσεων, και η διερεύνηση των κατευθύνσεων που αυτή αναμένεται να ακολουθήσει. Για την ολοκλήρωσή του απαιτήθηκαν 2 ½ περίπου χρόνια συστηματικής εργασίας από τους δύο εκδότες. Σ’ αυτό φιλοξενούνται μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της επιχειρησιακής στρατηγικής και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων όπως οι: Joe Bower (Harvard), Kathleen Eisenhardt (Stanford), Dan Schendel (Purdue), Charles Schwenk (Indiana), L.J. Bourgeois (Virginia), Paul Nutt (Ohio), Richard Butler (Bradford), Chris Carr (Manchester Business School). Επίσης, συμμετέχουν μερικοί από τους πιο σημαντικούς νέους ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Αγοράστε το:

Διαβάστηκε 103274 φορές