LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

bestpaper

Επιστημονική εργασία του Σταύρου Βουρλούμη, Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ακαδημαϊκού Υπότροφου στο ίδιο Τμήμα, βραβεύθηκε ως το καλύτερο άρθρο στο ερευνητικό αντικείμενο Strategy Process, κατά το ετήσιο συνέδριο του Strategic Management Society, του μεγαλύτερου και πιο αναγνωρίσιμου επιστημονικού συνεδρίου στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διοίκησης παγκοσμίως, το οποίο διεξήχθη στο Λονδίνο μεταξύ 16 και 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Το άρθρο επιλέχθηκε ύστερα από διαδικασία κρίσης με το σύστημα των ανώνυμων κριτών, μεταξύ 1.200 και πλέον άρθρων που υποβλήθηκαν στο συνέδριο.

Ο τίτλος του άρθρου είναι "Examining the Impact of Open Strategy-Making Processes on Strategic Renewal through Qualitative Configurational Analysis", και εξετάζει πώς οι διαφορετικές πρακτικές και προσεγγίσεις στο «άνοιγμα» των διαδικασιών διαμόρφωσης στρατηγικής (open strategy making) μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές πορείες στρατηγικής ανανέωσης (strategic renewal) των διαφορετικών επιχειρήσεων.

sms-bestpaper

Άρθρο των Σταύρου Βουρλούμη, Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ιωάννη Θάνου, Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων βραβεύθηκε ως το καλύτερο άρθρο στο ερευνητικό αντικείμενο Strategy Process, κατά το ετήσιο συνέδριο του Strategic Management Society, του μεγαλύτερου και πιο αναγνωρίσιμου επιστημονικού συνεδρίου στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διοίκησης παγκοσμίως, το οποίο διεξήχθη μεταξύ 18 και 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Το άρθρο επιλέχθηκε ύστερα από διαδικασία κρίσης με το σύστημα των ανώνυμων κριτών, μεταξύ 1.200 και πλέον άρθρων που υποβλήθηκαν στο συνέδριο. Επιπλέον, ήταν υποψήφιο για καλύτερο άρθρο του ετήσιου συνεδρίου του Strategic Management Society συνολικά.

Ο τίτλος του άρθρου είναι "Beyond the Possible: How Foresight and Imagination Shape Corporate Climate Change Mitigation Strategies", και εξετάζει πώς οι διαδικασίες λήψης στρατηγικών αποφάσεων, και επιμέρους διαστάσεις τους, συνδέονται με τις στρατηγικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

DiethnopoihmenhEpiheirisi Manolopoulos

Το βιβλίο «Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον 21ο Αιώνα» αναφέρεται σε έναν από τους κυρίαρχους θεσμούς της εποχής μας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Σε ένα συνεχόμενα μεταβαλλόμενο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο και σε έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα σε δυνάμεις για ενοποίηση και φυγόκεντρες τάσεις, η διεθνής επιχείρηση όχι μόνο αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική οντότητα της εποχής μας, αλλά είναι και υπεύθυνη για την παραγωγή της πλειονότητας των προϊόντων που καταναλώνουμε και των υπηρεσιών που απολαμβάνουμε. Αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα κοινωνικής εξέλιξης, αφού η δραστηριοποίησή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, την ευημερία, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταβατική πορεία της ανθρωπότητας σε ένα σημείο όπου όλα τα ισχύοντα πρότυπα και συμπεριφορές ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι συγγραφείς παραθέτουν μελέτες και έρευνες από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, στατιστικά στοιχεία και διάφορες καταχωρήσεις από τον έντυπη και ηλεκτρονική ειδησεογραφία που προσφέρουν διαφωτιστικά παραδείγματα, εφαρμογές και αναλύσεις που βρίσκονται σε μια αρμονική αντιστοιχία με τις οικονομικές, στρατηγικές και οργανωσιακές θεωρίες της διεθνούς διοίκησης. Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο διανθίζονται με πλήθος πραγματικών περιπτώσεων που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που αναπτύσσονται σε αυτά.

Ο στόχος των συγγραφέων συνοψίζεται στο να κάνουν τους αναγνώστες όχι μόνο ενήμερους για τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, αλλά να γίνουν επίσης ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου, βασιζόμενοι στην κριτική τους σκέψη και την προσωπική τους αντίληψη.

Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους μελετούν τις διεθνείς επιχειρήσεις ως μέρος των σπουδών τους καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν πληρέστερη άποψη για το πλαίσιο που οριοθετεί τη σύγχρονη, διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

ibr

Resources, home institutional context and SMEs’ exporting: Direct relationships and contingency effects

Συγγραφείς: Manolopoulos D., Chatzopoulou, E. and Kottaridi, C.

Περιοδικό: International Business Review (2018) 27: 993-1006

Abstract:

Research highlights the role of resources in SMEs’ exporting but is less forthcoming with respect to entrepreneurial perceptions of home institutional quality. Drawing on institution-based lenses, we distinguish among formal, informal, and regulatory institutions, which in concert with firm resources are expected to influence SMEs’ export behavior. Our predictions are tested on a sample of 150 firms located in Greece. The analysis of direct relationships shows that formal and informal institutional dimensions affect significantly, but differently, SMEs’ export activity. The analysis of interaction effects demonstrates that resource decisions for exporting are contingent upon entrepreneurial perceptions of the home institutional context, such that SMEs respond to formal and informal domestic institutional weaknesses by intensifying resource allocations to fuel export sales. In an opposite direction, export regulatory complexity reverses the positive resources-exporting link. These findings suggest the importance of home institutions in the exporting field.

Escapism FDI from developed economies: The role of regulatory context and corporate taxation

Συγγραφείς: Kottaridi, C., Giakoulas, D. and Manolopoulos D.

Περιοδικό: International Business Review (2019) 28: 36-47

Abstract:

In this paper, we extend the conceptualisation of escapism Foreign Direct Investment (FDI) holding for emerging economies to developed economies that face specific institutional failures, such as weak or incomplete regulations, along with high taxation. We combine this literature with the recent development of Dunning’s eclectic paradigm, which includes institutional aspects regarding location factors. We argue that in developed economies with problematic regulations and high taxation, sound institutions and lower tax rates abroad are extremely significant for domestic firms’ internationalisation. A central result regards the moderating effect of host regulatory quality on taxation, which highlights the crucial role of institutions for firms originating in developed economies that lack sound institutions. Additionally, the results challenge the available theorising and evidence on the moderating role of institutions in the prior experience of a firm at a location. We instead provide evidence that once firms establish a subsidiary abroad, they acquire substantial knowledge about the host institutional environment, which translates into an Ot advantage, providing an additional motive for further expansion. This work uses a unique database of the total population of Greek MNEs – released for the first time – for an extended time period, 2001–2010. The results could be generalised to similar developed economies facing analogous regulatory failures and high taxation, such as the southern European Union countries, as well as even for northern European Union countries, such as Germany, according to Bundesbank’s report.

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 07:02

Νέο βιβλίο Στρατηγικής για Στελέχη

 

Το παρόν βιβλίο δεν αποτελεί ένα ακαδημαϊκό εγχειρίδιο αλλά ένα πολύτιμο πρακτικό οδηγό που αναπτύσσει τη στρατηγική σκέψη και τις ικανότητες στρατηγικής ανάλυσης, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων.
 
Απευθύνεται σε πολυάσχολα στελέχη όλων των ιεραρχικών επιπέδων, τα οποία αναζητούν έναν σύντομο, ευκολοδιάβαστο, κατανοητό και πρακτικό οδηγό, ο οποίος να τους ξεναγεί στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Η βασική θεωρία της στρατηγικής παρουσιάζεται σε σύντομα-ευκολοδιάβαστα κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά ξεκινά με ερωτήσεις προς τον αναγνώστη ή με κάποια μελέτη περίπτωσης. Ο αναγνώστης καλείται να απαντήσει τις ερωτήσεις ή να ανταποκριθεί στη μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της θεωρίας του κεφαλαίου και η σύνδεση της θεωρίας με τη μελέτη περίπτωσης και τις απαντήσεις που έδωσε ο αναγνώστης. Κάθε κεφάλαιο συνήθως ολοκληρώνεται με άσκηση, η οποία συνδέει τη θεωρία με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται ο αναγνώστης. Με τον τρόπο αυτό του δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης και εφαρμογής της θεωρίας και των τεχνικών της στρατηγικής στην επιχειρηματική πραγματικότητα.
 
Το περιεχόμενο του βιβλίου συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη:
 
  • Της στρατηγικής σκέψης μέσω της κατανόησης όλων των στρατηγικών ερωτημάτων και του τρόπου σωστής και δημιουργικής προσέγγισης τους.
  • Της ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης των δεδομένων που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης και ανταγωνισμού.
  • Των ικανοτήτων λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
  • Της ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού και αποτελεσματικής υλοποίησης του.

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι-φιλοδοξίες του παρόντος βιβλίου: 
 
Nα προσφέρει στους φοιτητές αλλά και τα στελέχη της διοίκησης επιχειρήσεων ένα βιβλίο το οποίο να παρουσιάζει συνοπτικά και με τρόπο κατανοητό, ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα ‘προχωρημένα’ θέματα που απασχολούν σήμερα τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δεκάδες εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιβλία καθένα από τα οποία εμβαθύνει σε επιμέρους επίκαιρα θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων (πχ Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών, Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Εταιρική Διακυβέρνηση, Προβλήματα στη Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων, Έλεγχος Επιχειρηματικών Μονάδων από το Εταιρικό Κέντρο, κ.λπ). Όμως, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο το οποίο να ενσωματώνει όλα αυτά τα ιδιαίτερα επίκαιρα θέματα συνοπτικά και να προσφέρει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας και της πράξης. 
 
Να καλύψει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τη διεθνή βιβλιογραφία-αρθρογραφία στα επιμέρους αντικείμενα που πραγματεύεται. Μάλιστα η βιβλιογραφία του παρόντος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό σε φοιτητές ή/και στελέχη που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο σε κάποιο από τα επιμέρους θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο.
 
Να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη. Στο βιβλίο υπάρχει μια πλειάδα μικρών μελετών περιπτώσεων οι οποίες εντάσσονται στα επιμέρους κεφάλαια. Επίσης υπάρχουν και μεγάλες σε μέγεθος μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες συνδέονται με τα θέματα που παρουσιάζονται στα επιμέρους κεφάλαια.
 

Ημερομηνία: Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
Ώρα: 15:00 – 17:00
Τοποθεσία: Κτήριο επί της οδού Τροίας 2 & Σπετσών, Αίθουσα 106

ferrisΣτο πλαίσιο του κύκλου ερευνητικών σεμιναρίων του ΜΒΑ και του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής του ΟΠΑ, σας προσκαλούμε σε ερευνητικό σεμινάριο με εισηγητή τον Gerald R. Ferris, Διακεκριμένο Καθηγητή στο Florida State University (ΗΠΑ). Το θέμα της εισήγησης είναι: How to publish in top journals and mentor PhD students. Μετά το πέρας της διάλεξης θα ακολουθήσει συζήτηση. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Πληροφορίες για τον ομιλητή
Gerald R. Ferris is the Francis Eppes Professor of Management in the College of Business and a professor of psychology and professor of sport management at Florida State University. Formerly, he held the Robert M. Hearin Chair of Business Administration, and was Professor of Management and Acting Associate Dean for Faculty and Research in the School of Business Administration at the University of Mississippi from 1999-2000. Before that, he served as Professor of Labor and Industrial Relations, of Business Administration, and of Psychology, and Caterpillar Foundation University Scholar, at the University of Illinois at Urbana-Champaign from 1989-1999, and as the Director of the Center for Human Resource Management at the University of Illinois from 1991-1996. Ferris received a Ph.D. in Business Administration from the University of Illinois at Urbana-Champaign. He has research interests in the areas of social influence processes in human resources systems, and the role of reputation in organizations. Ferris is the author of numerous articles published in such journals as the Journal of Applied Psychology, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Personnel Psychology, Academy of Management Journal, and Academy of Management Review. He served as editor of the annual series, Research in Personnel and Human Resources Management, from 1981-2003. Ferris has been the recipient of a number of distinctions and honors. In 2001, he was the recipient of the Heneman Career Achievement Award, and in 2010, he received the Thomas A. Mahoney Mentoring Award, both from the Human Resources Division of the Academy of Management.

Ημερομηνία: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
Ώρα: 15:30 – 17:30
Τοποθεσία: Κτήριο επί της οδού Τροίας 2 & Σπετσών, Αίθουσα 106


perreweΣτο πλαίσιο του κύκλου ερευνητικών σεμιναρίων του ΜΒΑ και του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής του ΟΠΑ, σας προσκαλούμε σε ερευνητικό σεμινάριο με εισηγήτρια την Pamela Perrewé, Διακεκριμένη Καθηγήτρια στο Florida State University (ΗΠΑ). Το θέμα της εισήγησης είναι: How to publish in top journals and network in the Academia. Μετά το πέρας της διάλεξης θα ακολουθήσει συζήτηση. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Πληροφορίες για την ομιλήτρια
Pamela L. Perrewé is the Robert O. Lawton Distinguished Professor and Haywood and Betty Taylor Eminent Scholar of Business Administration at Florida State University. She received her Bachelor degree in Psychology from Purdue University and her Master and Ph.D. degrees in Management from the University of Nebraska. Dr. Perrewé primarily teaches courses in Organizational Behavior and Human Resource Management and has taught at the undergraduate, masters, and Ph.D. levels. She has served on approximately 100 doctoral dissertation committees and has chaired over 20 of these dissertation committees. She has been awarded the Developing Scholar Award, University Teaching Award, and Graduate Mentoring Award at Florida State University. Dr. Perrewé has focused her research interests in the areas of job stress, coping, organizational politics, emotion and social influence. Dr. Perrewé has published over 40 books and book chapters and over 130 journal articles in journals such as Academy of Management Journal, Journal of Management, Journal of Applied Psychology, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Journal of Organizational Behavior, Journal of Occupational Health Psychology, and Personnel Psychology. She has served as a member of the Editorial Review Board for Academy of Management Journal, Journal of Occupational Health Psychology, Human Resource Management Review, and Leadership and Organizational Studies. She has fellow status with Southern Management Association, the Society for Industrial and Organizational Psychology, the Association for Psychological Science, and the American Psychological Association. Further, she is the lead editor of an annual research series entitled, Research in Occupational Stress and Well Being published by Emerald Publishing. Finally, Dr. Perrewé is the Faculty Athletics Representative for Florida State University and she is the liaison to the Atlantic Coast Conference and the National Collegiate Athletic Association.

Σελίδα 1 από 2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ