LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Books

Books (8)

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον 21ο Αιώνα

Γράφτηκε από τον

DiethnopoihmenhEpiheirisi ManolopoulosΤο βιβλίο «Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον 21ο Αιώνα» αναφέρεται σε έναν από τους κυρίαρχους θεσμούς της εποχής μας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Σε ένα συνεχόμενα μεταβαλλόμενο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο και σε έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα σε δυνάμεις για ενοποίηση και φυγόκεντρες τάσεις, η διεθνής επιχείρηση όχι μόνο αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική οντότητα της εποχής μας, αλλά είναι και υπεύθυνη για την παραγωγή της πλειονότητας των προϊόντων που καταναλώνουμε και των υπηρεσιών που απολαμβάνουμε. Αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα κοινωνικής εξέλιξης, αφού η δραστηριοποίησή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, την ευημερία, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταβατική πορεία της ανθρωπότητας σε ένα σημείο όπου όλα τα ισχύοντα πρότυπα και συμπεριφορές ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι συγγραφείς παραθέτουν μελέτες και έρευνες από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, στατιστικά στοιχεία και διάφορες καταχωρήσεις από τον έντυπη και ηλεκτρονική ειδησεογραφία που προσφέρουν διαφωτιστικά παραδείγματα, εφαρμογές και αναλύσεις που βρίσκονται σε μια αρμονική αντιστοιχία με τις οικονομικές, στρατηγικές και οργανωσιακές θεωρίες της διεθνούς διοίκησης. Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο διανθίζονται με πλήθος πραγματικών περιπτώσεων που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που αναπτύσσονται σε αυτά.

Ο στόχος των συγγραφέων συνοψίζεται στο να κάνουν τους αναγνώστες όχι μόνο ενήμερους για τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, αλλά να γίνουν επίσης ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου, βασιζόμενοι στην κριτική τους σκέψη και την προσωπική τους αντίληψη.

Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους μελετούν τις διεθνείς επιχειρήσεις ως μέρος των σπουδών τους καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν πληρέστερη άποψη για το πλαίσιο που οριοθετεί τη σύγχρονη, διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 07:44

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Τόμος Α' Θεωρία 7η Έκδοση

Γράφτηκε από τον

stratigiki-7-ekdΗ 7η,σημαντικά αναθεωρημένη, έκδοση του βιβλίου ασχολείται με ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν κάθε επιχείρηση και στέλεχος σήμερα:

  1. Πώς θα κατανοήσουμε και θα ανταποκριθούμε στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας,
  2. Πώς θα δημιουργήσουμε και θα αξιοποιήσουμε θεμελιώδεις ικανότητες για να κερδίσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
  3. Πώς θα κατευθύνουμε την επιχείρησή μας και τους ανθρώπους μας προς το μέλλον,
  4. Ποιες ανάγκες, ποιων πελατών σε ποιες αγορές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες θα επιλέξουμε να ικανοποιήσουμε, και με ποιο τρόπο,
  5. Πώς θα προστατέψουμε την εταιρεία μας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Πώς μπορούμε να επιβιώσουμε ή/και να βγούμε κερδισμένοι,
  6. Με ποιο τρόπο (π.χ. εξαγορές, συγχωνεύσεις, συμμαχίες, οργανική ανάπτυξη), θα διεισδύσουμε σε νέες αγορές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες,
  7. Πώς θα επιτύχουμε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μας,
  8. Ποιες δομές, συστήματα, ικανότητες, στελεχιακό δυναμικό χρειάζεται να αναπτύξουμε για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την υλοποίηση της στρατηγικής μας.
  9. Πώς θα δημιουργήσουμε μια επιχείρηση ευέλικτη και ικανή να προσαρμόζεται στις καταιγιστικές αλλαγές, και πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
  10. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (businessplan) στο οποίο να περιγράφεται το παρόν και να σχεδιάζεται το μέλλον της επιχείρησής μας.

Για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά το βιβλίο βασίζεται στην πιο σύγχρονη διεθνή θεωρία και πρακτική της Στρατηγικής. Επιπρόσθετα χρησιμοποιεί μια πλειάδα παραδειγμάτων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων για να κάνει τα επιχειρήματα κατανοητά στον αναγνώστη. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πρόσφατα ενημερωμένη βιβλιογραφία, η οποία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό για τον αναγνώστη που επιθυμεί να εμβαθύνει στο αντικείμενο.

Παράλληλος στόχος είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες κάθε στρατηγικής επιλογής και τα τυχόν προβλήματα στην εφαρμογή της. Γίνεται έτσι σαφές ότι σε θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ούτε ‘συνταγές επιτυχίας’. Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι πολύπλοκες, εμπεριέχουν αβεβαιότητα και κατά συνέπεια ενδέχεται να αποτύχουν.

Ο σχεδιασμός του βιβλίου είναι τέτοιος ώστε τα πρώτα κεφάλαια να δημιουργούν μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα μετέπειτα κεφάλαια.

Η 7η, έκδοση του βιβλίου ενσωματώνει θεωρία και γνώσεις από τη βιβλιογραφία στα οικονομικά, στο μάρκετινγκ, στην οργανωσιακή θεωρία, στα χρηματοοικονομικά και στο διεθνές μάνατζμεντ. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να δώσει στον αναγνώστη μια σφαιρική άποψη. Η στρατηγική επιβάλλεται να βλέπει και το δένδρο και το δάσος.

Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και η νέα έκδοση, φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό όχι μόνο στα στελέχη των επιχειρήσεων που χαράζουν τη στρατηγική και παίρνουν τις στρατηγικές αποφάσεις, αλλά και σ’ εκείνους (μεσαία και κατώτερα στελέχη, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις στρατηγικές κινήσεις των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων στη ‘σκακιέρα’ του ανταγωνισμού.

Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016 00:00

Μάθετε πώς να γίνετε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας!

Γράφτηκε από τον

neofieis-epihH Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα για τον 21ο Αιώνα περιγράφει τη διαδικασία έναρξης, ανάπτυξης, επιτυχούς συγκομιδής/πώλησης και επανεκκίνησης μίας επιχείρησης.

Το βιβλίο παρουσιάζει τον βασικό κορμό γνώσης σχετικά με την επιχειρηματική διαδικασία κατά τρόπο συνεπή προς την πραγματικότητα – μέσα από κείμενο, μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Φιλοδοξία του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να μάθουν από τις σωστές ή/και λανθασμένες στρατηγικές επιλογές φτασμένων επιχειρηματιών, να τους καθοδηγήσει να μειώσουν τους κινδύνους και τον κόπο και να τους επιτρέψει να κερδίσουν το μέγιστο δυνατό από τις μετέπειτα επιχειρηματικές τους εμπειρίες.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι:

• Η ελληνική έκδοση έχει εμπλουτιστεί με ένθετα κείμενα, τα οποία αντλούν τη θεματολογία τους από την ελληνική πραγματικότητα και το εγχώριο περιβάλλον ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
• Δίνεται έμφαση στον αντίκτυπο και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα.
• Παρατίθενται παραδείγματα επιχειρηματιών απ’ όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την παγκόσμια οικονομική κρίση, παρουσιάζονται οι επιτυχείς πρακτικές τους και μελετάται ο τρόπος που αντέδρασαν στις προκλήσεις.
• Γίνεται παρουσίαση των τεράστιων ευκαιριών των επιχειρηματιών να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές και ευρείες κοινωνικές προκλήσεις.
• Το Κεφάλαιο 8, με τίτλο “Το Επιχειρηματικό Σχέδιο” παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου μαζί με “μικρά μυστικά”, πρακτικές συμβουλές και τεχνογνωσία αντλημένη από επιτυχημένους επιχειρηματίες και επενδυτές στο πως αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα τέτοιο σχέδιο.
• Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αποτελείται από 18 μεγάλες σε μέγεθος πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες εμβαθύνουν και καλύπτουν όλο το φάσμα των προκλήσεων/ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες.

Stephen Spinelli, Jr., B.A., M.B.A., Ph.D.
President, Philadelphia University, Philadelphia, PA
Robert J. Adams, Jr., B.S., M.B.A., Ph.D.
Director of Venture Labs, IC2 Fellow, Lecturer, The University of Texas at Austin, Austin, TX
Bασίλης Παπαδάκης,
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 13:19

Eξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία

Γράφτηκε από τον

exagores

Tο παρόν αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης των αρχικών αποτελεσμάτων της έρευνας των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ελλάδα την τριετία 1997-1999.

Στο πρώτο τμήμα του παρόντος παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία στο αντικείμενο και στο δεύτερο τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας. Στα παραρτήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο, η μεθοδολογία της έρευνας καθώς και οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα.

Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ όλη την έρευνα, αλλά και μετέπειτα δημοσιεύσεις του συγγραφέα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, από τη διεύθυνση www.aueb.gr/users/papadakis (προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα) ή/και τη διεύθυνση www.lbs.aueb.gr (εργαστήρι στρατηγικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Κατεβάστε το

Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 13:06

Strategic Decisions

Γράφτηκε από τον

SDs book

Πρόκειται για ένα διεθνές βιβλίο, του οποίου εκδότες είναι ο καθηγητής του London Business School Patrick Barwise και ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Παπαδάκης. Στόχος του είναι η εις βάθος ανάλυση της έρευνας στο χώρο της λήψης στρατηγικών αποφάσεων, και η διερεύνηση των κατευθύνσεων που αυτή αναμένεται να ακολουθήσει. Για την ολοκλήρωσή του απαιτήθηκαν 2 ½ περίπου χρόνια συστηματικής εργασίας από τους δύο εκδότες. Σ’ αυτό φιλοξενούνται μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της επιχειρησιακής στρατηγικής και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων όπως οι: Joe Bower (Harvard), Kathleen Eisenhardt (Stanford), Dan Schendel (Purdue), Charles Schwenk (Indiana), L.J. Bourgeois (Virginia), Paul Nutt (Ohio), Richard Butler (Bradford), Chris Carr (Manchester Business School). Επίσης, συμμετέχουν μερικοί από τους πιο σημαντικούς νέους ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Αγοράστε το:

Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014 08:03

Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων

Γράφτηκε από τον

Book-EpikairaThemataStratigikis noΤα βασικά ερωτήματα που πραγματεύεται το βιβλίο στα επιμέρους κεφάλαιά του είναι:

Κεφάλαιο 1: Nεότερες απόψεις για τη Στρατηγική. Που οδηγείται η στρατηγική σκέψη μετά τον Michael Porter και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία;

Κεφάλαιο 2: Γιατί ακόμα και οι πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις και τα πιο ικανά στελέχη συχνά λαμβάνουν καταστροφικές αποφάσεις στρατηγικής; Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις μας για να αποφύγουν τις παγίδες στη στρατηγική σκέψη;

Κεφάλαιο 3: Πως μπορούν οι επιχειρήσεις μας να διαχειριστούν τις αλλαγές και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνουν;

Κεφάλαιο 4: Πως μπορεί μια επιχείρηση να καινοτομήσει στρατηγικά και να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού σε μια αγορά;

Κεφάλαιο 5: Πως μπορεί μια επιχείρηση να γίνει ένας δημιουργικός μιμητής;

Κεφάλαιο 6: Πως το ‘εταιρικό κέντρο’ ή στρατηγείο ομίλων με πολλαπλές δραστηριότητες μπορεί να ελέγξει, να καθοδηγήσει και να προσθέσει αξία στη λειτουργία των θυγατρικών του επιχειρήσεων;

Κεφάλαιο 7: Ποιος ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης στη στρατηγική των επιχειρήσεων;

Μεγάλες μελέτες περιπτώσεων: Το δεύτερο μέρος του παρόντος αποτελείται από πέντε μεγάλες μελέτες περιπτώσεων (KPMG, Enron, Cirque du Soleil, Motorola-Iridium, Nissan).

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι-φιλοδοξίες του παρόντος βιβλίου:

1. Nα προσφέρει στους φοιτητές αλλά και τα στελέχη της διοίκησης επιχειρήσεων ένα βιβλίο το οποίο να παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν σήμερα τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δεκάδες εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιβλία καθένα από τα οποία εμβαθύνει σε για επιμέρους επίκαιρα θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων (πχ διοίκηση στρατηγικών αλλαγών, στρατηγική καινοτομία, στρατηγική μίμησης, Εταιρική διακυβέρνηση, προβλήματα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, έλεγχος επιχειρηματικών μονάδων από το εταιρικό κέντρο, κ.λπ). Όμως, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο το οποίο να ενσωματώνει όλα αυτά τα ιδιαίτερα επίκαιρα θέματα συνοπτικά και να προσφέρει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας και της πράξης.

2. Να καλύψει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τη διεθνή βιβλιογραφία-αρθρογραφία στα επιμέρους αντικείμενα που πραγματεύεται. Μάλιστα η βιβλιογραφία του παρόντος μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό σε φοιτητές ή/και στελέχη που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο σε κάποιο από τα επιμέρους θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο.

3. Να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη. Στο βιβλίο υπάρχει μια πλειάδα μικρών μελετών περιπτώσεων οι οποίες εντάσσονται στα επιμέρους κεφάλαια. Επίσης υπάρχουν και πέντε μεγάλου μεγέθους μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες συνδέονται με τα θέματα που παρουσιάζονται στα επιμέρους κεφάλαια.

Αγοράστε το:

Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014 08:02

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Τόμος Β' Μελέτες Περιπτώσεων

Γράφτηκε από τον

stratigiki-b-book noΤέσσερις είναι οι βασικές φιλοδοξίες του παρόντος βιβλίου:

1. Να περιγράψει την πορεία και τις στρατηγικές κινήσεις μερικών από τις πιο γνωστές και σημαντικές ελληνικές (πχ Eurobank, Όμιλος MIG, ΟΤΕ, Ασπίς Πρόνοια, Τιτάν, Εταιρείες Επιβατηγού Ναυτιλίας στο Αιγαίο) αλλά και διεθνείς επιχειρήσεις (πχ Google, Starbucks, Zara, Fiat, Cisco Systems, Nokia, Swatch, Dell, Disney, Hewlett Packard). Οι μελέτες περιπτώσεων παρουσιάζουν και αναλύουν τα στρατηγικά διλήμματα με τα οποία ήλθαν αντιμέτωπα τα στελέχη, το πως αυτά αντιμετωπίστηκαν, και το βαθμό επιτυχίας ή/και αποτυχίας των στρατηγικών τους επιλογών.

2. Μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων που υπάρχουν στο τέλος της κάθε μελέτης περίπτωσης, να δώσει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει και να απαντήσει ο ίδιος στα διλήμματα στρατηγικής με τα οποία είναι αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται η πράξη της στρατηγικής (όπως παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης), με τη θεωρία της στρατηγικής (όπως αυτή αναλύεται στον Α’ Τόμο της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων). Φιλοδοξία του παρόντος βιβλίου είναι, να βελτιώσει τη στρατηγική σκέψη των φοιτητών αλλά και των σκεπτόμενων στελεχών.

3. Να δείξει στον αναγνώστη ότι σχεδόν καμία επιχείρηση δεν είναι επιτυχημένη για πάντα. Πολλές από τις μελέτες περιπτώσεων καλύπτουν την πορεία και τις στρατηγικές κινήσεις εταιρειών για 2-3 δεκαετίες (πχ Swatch, Disney, Nokia, Dell, Τιτάν, Sanyo Eλλάς Συμμετοχική, OTE, Cisco Systems, κ.α.). Γίνεται σαφές ότι καμία στρατηγική δεν εγγυάται την παντοτινή επιτυχία. Πολλές από τις εξαιρετικά επιτυχημένες εταιρείες της δεκαετίας του 90 σήμερα αντιμετωπίζουν δισεπίλυτα προβλήματα. Συχνά, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του παρελθόντος αποτελούν αγκυλώσεις για την πορεία προς το μέλλον.

4. Να παρουσιάσει το πώς διαφορετικές επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους αντιμετωπίζουν την παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων 2-3 ετών. Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης-στέλεχος μιας επιχείρησης μπορεί να αποκομίσει πολύτιμα διδάγματα, αλλά και να αντλήσει ιδέες για πιθανές στρατηγικές κινήσεις της επιχείρησής του.

Ελπίζω το παρόν βιβλίο να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, όσο και για τα στελέχη επιχειρήσεων που θα ήθελαν να μελετήσουν τις πραγματικές καταστάσεις κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η στρατηγική και λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις.

Αγοράστε το:

Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014 08:00

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Τόμος Α' Θεωρία

Γράφτηκε από τον

stratigiki-a-bookΗ 6η, ριζικά αναθεωρημένη, έκδοση του βιβλίου ασχολείται με ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν κάθε επιχείρηση και στέλεχος σήμερα:

1. Πώς θα κατανοήσουμε και θα ανταποκριθούμε στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας,
2. Πώς θα δημιουργήσουμε και θα αξιοποιήσουμε θεμελιώδεις ικανότητες για να κερδίσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
3. Πώς θα κατευθύνουμε την επιχείρησή μας και τους ανθρώπους μας προς το μέλλον,
4. Ποιες ανάγκες, ποιων πελατών σε ποιες αγορές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες θα επιλέξουμε να ικανοποιήσουμε, και με ποιο τρόπο,
5. Πώς θα προστατέψουμε την εταιρεία μας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Πώς μπορούμε να επιβιώσουμε ή/και να βγούμε κερδισμένοι,
6. Με ποιο τρόπο (π.χ. εξαγορές, συγχωνεύσεις, συμμαχίες, οργανική ανάπτυξη), θα διεισδύσουμε σε νέες αγορές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες,
7. Πώς θα επιτύχουμε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μας,
8. Πώς θα δημιουργήσουμε μια επιχείρηση ευέλικτη και ικανή να προσαρμόζεται στις καταιγιστικές αλλαγές, και πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
9. Ποιες δομές, συστήματα, ικανότητες, στελεχιακό δυναμικό χρειάζεται να αναπτύξουμε για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την υλοποίηση της στρατηγικής μας.

Για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά το βιβλίο βασίζεται στην πιο σύγχρονη διεθνή θεωρία και πρακτική στο χώρο της Στρατηγικής. Παράλληλα χρησιμοποιεί μια πλειάδα παραδειγμάτων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων για να κάνει τα επιχειρήματα κατανοητά στον αναγνώστη.

Στόχος του βιβλίου είναι, όχι μόνο να παρουσιάσει με τρόπο εύληπτο αλλά ταυτόχρονα κριτικό, μια πλειάδα τεχνικών στρατηγικής ανάλυσης. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πρόσφατα ενημερωμένη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό για τον αναγνώστη που επιθυμεί να εμβαθύνει στο αντικείμενο.

Παράλληλος στόχος είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες κάθε στρατηγικής επιλογής και τα τυχόν προβλήματα στην εφαρμογή της. Γίνεται έτσι σαφές στον αναγνώστη ότι σε θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ούτε ‘συνταγές επιτυχίας’. Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι πολύπλοκες, εμπεριέχουν αβεβαιότητα και κατά συνέπεια ενδέχεται να αποτύχουν.

Ο σχεδιασμός του βιβλίου είναι τέτοιος ώστε τα πρώτα κεφάλαια να δημιουργούν μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα μετέπειτα κεφάλαια.
Η 6η, ριζικά αναθεωρημένη, έκδοση του βιβλίου ενσωματώνει ιδέες και γνώσεις από τη βιβλιογραφία στα οικονομικά, στο μάρκετινγκ, στην οργανωσιακή θεωρία, στα χρηματοοικονομικά και στο διεθνές μάνατζμεντ. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να δώσει στον αναγνώστη μια πραγματικά σφαιρική άποψη. Η στρατηγική επιβάλλεται να βλέπει και το δένδρο και το δάσος.

Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και η νέα έκδοση, φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό όχι μόνο στα στελέχη των επιχειρήσεων που χαράζουν τη στρατηγική και παίρνουν τις στρατηγικές αποφάσεις, αλλά και σ’ εκείνους (μεσαία και κατώτερα στελέχη, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις στρατηγικές κινήσεις των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων στη ‘σκακιέρα’ του ανταγωνισμού.

Αγοράστε το:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΟΜΑΔΑ Books