Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Eξαγορές και Συγχωνεύσεις: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία

exagores

Tο παρόν αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης των αρχικών αποτελεσμάτων της έρευνας των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ελλάδα την τριετία 1997-1999.

Στο πρώτο τμήμα του παρόντος παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία στο αντικείμενο και στο δεύτερο τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας. Στα παραρτήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο, η μεθοδολογία της έρευνας καθώς και οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα.

Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ όλη την έρευνα, αλλά και μετέπειτα δημοσιεύσεις του συγγραφέα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, από τη διεύθυνση www.aueb.gr/users/papadakis (προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα) ή/και τη διεύθυνση www.lbs.aueb.gr (εργαστήρι στρατηγικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Κατεβάστε το

Διαβάστηκε 114032 φορές