LBS

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έρευνες

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του εργαστηρίου εστιάζονται: (α) στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, (β) στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, (γ) στη διαχείριση συγκρούσεων & τις διαπραγματεύσεις, (δ) στην οργάνωση και στρατηγική των διεθνών επιχειρήσεων (ε) στη μέτρηση και τη διοίκηση της απόδοσης των οργανισμών κ.α. Ακολουθεί περιγραφή των βασικών ερευνητικών έργων που πραγματοποιούνται από τα μέλη του εργαστηρίου τα τελευταία χρόνια:

Α. Έρευνα στο χώρο Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων (Ορθολογισμός, Πολιτικές Διεργασίες και Διαίσθηση)

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της διαδικασίας (process) που ακολουθούν οι επιχειρήσεις όταν λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις. Κεντρικό της σημείο είναι το κατά πόσο τα στελέχη ακολουθούν ορθολογισμό (rationality), διαίσθηση (intuition- προηγούμενη εμπειρία, ένστικτο, συναισθήματα) ή πολιτικές διεργασίες (Politicization) όταν συμμετέχουν στη χάραξη στρατηγικής, και αν η χρησιμοποίηση της ορθολογισμού, διαίσθησης ή πολιτικών διαδικασιών οδηγεί σε περισσότερο αποτελεσματικές αποφάσεις.
Επίσης, διερευνάται κατά πόσο οι παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος/πλαισίου (π.χ. εξωτερικό, οργανωσιακό, χαρακτηριστικά της απόφασης, χαρακτηριστικά της ανώτατης διοίκησης) ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ διαδικασίας λήψης απόφασης, αποτελεσματικότητας της απόφασης και απόδοσης της επιχείρησης.
Η έρευνα στο χώρο των στρατηγικών αποφάσεων ξεκίνησε από τον Β. Παπαδάκη και συνεχίζεται από τον Ι. Θάνο και την Μ. Λυριωτάκη. Έχει μέχρι σήμερα δώσει δημοσιεύσεις σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά όπως το Strategic Management Journal, το British Journal of Management (τρία άρθρα) κ.α. Άρθρα από τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια έχουν παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα συνέδρια του χώρου όπως το American Academy of Management Conference, το Strategic Management Society Conference κ.α.

Β. Έρευνα στις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
Περιγραφή-Στόχοι-Μεθοδολογία της Έρευνας

Η δεκαπενταετία που μας πέρασε μπορεί να χαρακτηρισθεί από το τεράστιο παγκόσμιο κύμα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) που κορυφώθηκε το 2000, η πορεία του οποίου όμως ανακόπηκε την περίοδο της χρηματιστηριακής ύφεσης (2001-2003). Διεθνώς κατά την περίοδο 1997-2003 πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συμφωνίες ύψους 10.4 $ τρις αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι Ε&Σ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά φαινόμενα. Η τεράστια αυτή αξία των συναλλαγών προσέλκυσε και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον όπως ήταν αναμενόμενο, με την πλειοψηφία των ερευνών να διατείνονται ότι το 50-75% των Ε&Σ αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν τους αρχικούς τους στόχους. Τα κεντρικά ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα σχετίζονται με την επιτυχία/αποτυχία των εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
Η έρευνα αυτή έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία διεθνή συνέδρια (πχ Academy of Management Conference, Strategic Management Society Conference), έχει δώσει δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά (πχ British Journal of Management), αλλά και άρθρα σε διεθνείς συλλογικούς τόμους (πχ Handbook of Mergers and Acquisitions, 2012, κ.α.).

Γ. Έρευνα στο χώρο των Διαπραγματεύσεων και της Διαχείρισης Συγκρούσεων

Η Μονάδα Διαπραγματεύσεων & Διαχείρισης Συγκρούσεων του εργαστηρίου επικεντρώνεται στη μελέτη της επίδρασης της προσωπικότητας, των συναισθημάτων, της κουλτούρας, και των καταστάσεων στο περιβάλλον στην απόφαση ενός ατόμου/ομάδας να εκκινήσει διαπραγματεύσεις και στον καθορισμό των στρατηγικών, το επίπεδο των αιτημάτων, καθώς και την τελική διαπραγματευτική έκβαση.

Επίσης, η μονάδα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού μοντέλου που βασίζεται στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση του manager για τη ρύθμιση της επιθυμίας για χρησιμοποίηση δύναμης και της τελική συμπεριφοράς.

Τέλος, η μονάδα ερευνά την επίδραση της υποκίνησης (π.χ., πολιτική βούληση) στην επιλογή πολιτικής συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας και του μηχανισμού ελέγχου (π.χ., πολιτικές δεξιότητες, πολιτική φρόνηση) που εξασφαλίζουν την επίτευξη των ατομικών ή/και οργανωτικών στόχων (π.χ., εργασιακή απόδοση).

Δ. Έρευνα στο χώρο της Οργάνωσης και Στρατηγικής των Διεθνών Επιχειρήσεων

Στην έρευνα αυτή εξετάζεται ο στρατηγικός προσανατολισμός και η διοικητική διάρθρωση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης των παραγωγικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του βασικού κινήτρου που παρακίνησε τις ΠΕ να διαλέξουν την τοπική αγορά για να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητες τους και η επίπτωση της λειτουργίας τους στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ρόλους των θυγατρικών επιχειρήσεων και των αποκεντρωμένων τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Τέλος, διερευνώνται και οι οργανωσιακές δομές που χρησιμοποιούν οι ΠΕ για να μεταφέρουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Ε. Έρευνα στο χώρο της Μέτρησης και της Διοίκησης της Απόδοσης των Οργανισμών

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καθορίσει και να διερευνήσει τις βασικές επιχειρηματικές μεταβλητές που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνώνται μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τη διοίκηση της απόδοσης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επίσης, εξετάζονται οι διαφορετικές συνιστώσες της απόδοσης των οργανισμών (χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικές διαδικασίες, μάθηση και ανάπτυξη) και διερευνάται η επίπτωση που αυτές έχουν στη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό.
Η έρευνα αυτή έχει μέχρι σήμερα δώσει δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά όπως το Long Range Planning, το Journal of Business Research, το European Management Journal κ.α. Άρθρα από τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια έχουν παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα συνέδρια του χώρου όπως το American Academy of Management Conference, το European Management Conference κ.α.

Διαβάστηκε 3115 φορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory of Business Strategy – LBS) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της στρατηγικής και της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
210 8203 737

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΕΡΕΥΝΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα